fbpx


Fotowoltaika dla rolnika a podatki

Fotowoltaika dla rolnika a podatki

Instalacja paneli fotowoltaicznych przynosi wiele korzyści. Takie rozwiązanie nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko, ale również jest gwarancją znacznych oszczędności dla inwestorów. Produkcja prądu we własnym zakresie uniezależnia gospodarstwa domowe od dostawców energii, tym samym nie trzeba martwić się o rosnące ceny opłat. Montaż fotowoltaiki okazuje się szczególnie korzystny dla rolników. W gospodarstwach rolnych zapotrzebowanie na prąd jest największe. Wiąże się to z wysokimi rachunkami za energię, dlatego rolnicy, chcąc obniżyć koszty prowadzenia gospodarstwa, decydują się na montaż instalacji. Oprócz tego fotowoltaika przynosi im korzyści także w kwestiach podatkowych. Dowiedz się, co łączy podatki z instalacją paneli fotowoltaicznych.

Jak fotowoltaika wpływa na wysokość opłat podatkowych dla rolników?

Inwestycja w odnawialne źródło energii, jakim jest fotowoltaika, daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% wartości instalacji.  Koszty inwestycji w panele fotowoltaiczne dla rolnika można odliczać od podatku przez maksymalnie 15 lat. Tego rodzaju ulga podatkowa przysługuje każdemu, kto jest podatnikiem podatku rolnego, czyli jest właścicielem lub samoistnym posiadaczem gruntów bądź też wieczystym ich użytkownikiem. Warunkiem skorzystania z niej jest poniesienie kosztów instalacji bezpośrednio przez inwestora bez korzystania z dofinansowań ze środków publicznych. Ponadto odliczenie fotowoltaiki od podatku jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji.

Jeśli zatem jesteś rolnikiem i chcesz skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu inwestycji w instalację fotowoltaiczną, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego organu, zlokalizowanego na terenie, na którym została poczyniona inwestycja. Do takiego wniosku należy dołączyć informacje o poniesionych wydatkach wraz z rachunkami, fakturami lub ich uwierzytelnionymi odpisami. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto przy tym pamiętać, że prawo do odliczenia ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego traci się w przypadku sprzedaży instalacji fotowoltaicznej bądź też obiektu lub działki, na której się znajdowała.