fbpx


Projekt instalacji fotowoltaicznej

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Decydując się na inwestycję w technologię związaną z fotowoltaiką, chcemy mieć pewność, że będzie ona funkcjonowała niezawodnie, a jej wydajność będzie spełniała oczekiwania. W związku z tym przed zakupem i montażem istotny jest projekt instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na wykonanie zgodne ze wstępnymi założeniami. Z naszej strony klient może liczyć na wykonanie projektu na podstawie wcześniejszych, bezpłatnych konsultacji. Gwarantujemy indywidualny projekt, który będzie całkowicie dopasowany nie tylko do preferencji użytkownika, ale również do warunków otoczenia. Dla uzyskania jak najlepszych wymiernych korzyści należy bowiem uwzględnić wiele parametrów.

Co należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej?

Zapewniamy, że przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej dbamy o zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa i uwzględnienie parametrów, które mają istotny wpływ na gromadzenie energii ze źródła odnawialnego. Bierzemy pod uwagę m.in.:

  • techniczne możliwości przyłączenia,
  • rodzaj inwestycji – czy będą to panele fotowoltaiczne dla gospodarstwa domowego, czy w ramach firmy lub działalności rolniczej,
  • miejsce posadowienia – w tym rodzaj pokrycia dachu, kierunek itd.,
  • dobór mocy instalacji i analizę zużycia energii,
  • dobór modułów, falowników, konstrukcji itp.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu. Dla naszej firmy nie ma sytuacji, w której rozplanowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej byłby niemożliwy – podejmujemy się wszystkich zleceń.