fbpx


Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Wiele osób ma pytania odnośnie wymaganych prawem formalności przed zdecydowaniem się na inwestycję w fotowoltaikę. Dlatego poniżej postanowiliśmy opisać formalne wymagania, jakie musi wg. polskiego prawa spełniać instalacja fotowoltaiczna w różnych sytuacjach.

 1. Kiedy instalację trzeba zgłosić?

Instalacja mająca powyżej 6,5 kWp mocy wymaga uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń oraz zawiadomienia o inwestycji lokalnych organów Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę instalacji PV?

Według obecnych przepisów o pozwolenie na budowę instalacji muszą ubiegać się ci, którzy planują montaż paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej większej niż 50 kWp. Ponieważ instalacja ta będzie miała powyżej 6,5 kWp, wymagane są też działania opisane w pkt. 1.

 1. Przepisy dotyczące zabytków

Dodatkowo o pozwolenie musimy ubiegać się także, jeśli budynek, na którym chcemy zamontować panele, jest wpisany do rejestru zabytków. Z kolei jeśli instalacja ma powstać na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zamiast pozwolenia na budowę, wystarczy wykonać zgłoszenie (zgłoszenie budowlane, nie przeciwpożarowe).

 1. Jakie są wymagania dla prosumentów?

Jeśli chcemy odsprzedawać prąd do sieci, musimy zgłosić instalację do zakładu energetycznego i podpisać z nim nową umowę, która zastąpi poprzedni sposób rozliczania rachunków za prąd. Dokumentacja zgłoszeniowa powinna być złożona na 30 dni przed planowanym montażem instalacji. Zazwyczaj do 2 tygodni po zgłoszeniu Zakład Energetyczny wysyła pracownika w celu wymiany licznika energii elektrycznej na dwu kierunkowy,  który liczy energię pobraną i oddaną do sieci. Wymiana ta jest całkowicie po stronie Dystrybutora, inwestor nie ponosi związanych z tym kosztów. W ten sposób, po montażu instalacji może ona od razu produkować prąd. Dokumentami dostarczanymi do zakładu energetycznego są:

 • Druk ZM (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji),
 • Ksero umowy kompleksowej,
 • Deklaracja zgodności Falownika,
 • Karta informacyjna Falownika,
 • Certyfikat Inwertera,
 • Certyfikat paneli,
 • Karta informacyjna paneli,
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego wykonawcy instalacji,
 • Rysunek ideowy,
 • Mapka.