fbpx


W 2025 roku fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii

W 2025 roku fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii

W energetyce na naszych oczach dokonuje się rewolucyjna zmiana. W związku z zagrożeniem katastrofą klimatyczną następuje gwałtowny odwrót od tradycyjnych form pozyskiwania energii i eksploracja źródeł odnawialnych. Pośród tych ostatnich szczególną rolę odgrywa zaś fotowoltaika. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem, iż jest ona najbardziej dostępną opcją pozyskiwania energii dla indywidualnych użytkowników. Podczas gdy takie rozwiązania jak elektrownia wiatrowa czy elektrownia wodna przeznaczone są raczej dla większych przedsiębiorstw, panele fotowoltaiczne każdy może tak naprawdę zamontować sam w swoim własnym domu jednorodzinnym.

Co decyduje o powszechności fotowoltaiki?

Powszechność fotowoltaiki wiąże się między innymi z tym, iż koszty uzyskiwania energii ze słońca nie są duże. W zupełności są je w stanie ponosić osoby prywatne, indywidualne. Co prawda na początku trzeba zainwestować w cały system energetyczny, jednak jeżeli odpowiednio dużo korzysta się ze sprzętu, kwota włożona w inwestycję zwraca się po jakimś czasie. Ceny prądu elektrycznego uzyskiwanego z paneli fotowoltaicznych mogą być bowiem konkurencyjne względem cen oferowanych przez dużych dostarczycieli energii. Zwłaszcza w obliczu tego, iż w związku z obłożeniem węgla kamiennego czy brunatnego restrykcjami ceny jego użytkowania rosną.

Systemów fotowoltaicznych jest coraz więcej i więcej. Prognozuje się wręcz, że w 2025 roku fotowoltaika stanie się najtańszym źródłem energii z możliwych. To zdecydowanie pozytywny trend, który świadczy o tym, iż zmiany w energetyce nie są mrzonką idealistów, lecz realną, szeroką transformacją, która skutecznie dokonuje się na naszych oczach. Przemiana ta jest zaś o tyle pozytywna, że nie służy nie tylko przyrodzie, lecz również portfelom. I jedna, i drugie mogą zostać w znaczny sposób odciążone dzięki jak najpowszechniejszemu wprowadzeniu fotowoltaiki do użytku i uczynieniu z niej istotnej części krajowej energetyki.