fbpx


Zastosowanie energii słonecznej w budynkach jednorodzinnych

Zastosowanie energii słonecznej w budynkach jednorodzinnych

Potencjał energii słonecznej jest wykorzystywany od lat, niemniej jednak to w ostatnim czasie instalacje czerpiące energię ze słońca stają się coraz popularniejsze. Przemawia za tym odnawialność energii słonecznej oraz fakt, że jej pozyskiwanie nie przyczynia się do destrukcji środowiska. Wyczerpywanie zasobów naturalnych oraz zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do tego, że krok w stronę ekologicznych rozwiązań staje się standardem, na którym zyskuje nie tylko planeta, ale również człowiek. Zastanawiasz się, co możesz zyskać, pozyskując energię ze słońca? W poniższym artykule podpowiadamy, do czego wykorzystuje się energię słoneczną w budynkach jednorodzinnych.

Jak można wykorzystać energię słoneczną?

Energię słoneczną najczęściej wykorzystuje się na dwa sposoby – do ogrzewania budynków oraz do produkcji energii elektrycznej. Do zmiany promieniowania słonecznego na energię cieplną wykorzystuje się instalacje fototermiczne. Za proces ten odpowiadają kolektory słoneczne, które w absorberach przekształcają energię słoneczną w energię cieplną, którą transportuje się do elementów odbierających. Wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną i aktywną.  W konwersji pasywnej przepływ nośnika ciepła odbywa się w drodze konwekcji, z kolei w przypadku konwersji aktywnej używa się specjalnych pomp zasilanych z dodatkowych źródeł. Zarówno konwersja pasywna, jak i aktywna może być wykorzystywana do ogrzewania domów jednorodzinnych i podgrzewania wody.

Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się z kolei instalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika wiąże się z instalacją paneli fotowoltaicznych w dobrze nasłonecznionych miejscach, najczęściej na dachach budynków lub na gruncie. W panelach fotowoltaicznych zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne. Polega ono na przekształcaniu pozyskanej energii elektrycznej w prąd stały, który następnie za pomocą falownika zmienia się w prąd zmienny wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych. Z pozyskanej w ten sposób energii można korzystać bezpośrednio lub też można ją magazynować np. u operatora sieciowego, by później wykorzystać w czasie, gdy instalacja pracuje mniej wydajnie z powodu pochmurnej pogody czy ten zimowego sezonu.

Dlaczego warto korzystać z energii słonecznej?

Głównym powodem, dla którego warto korzystać z energii słonecznej, jest ekologia. Produkcja zielonej energii nie wpływa negatywnie na środowisko i nie generuje nieodwracalnych zmian, które są wynikiem produkcji energii przy wykorzystaniu wyczerpywanych zasobów. Ponadto zastosowanie energii słonecznej to szansa na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków. Produkując własną energię, nie musisz płacić rachunków. Nie musisz też martwić się o rosnące ceny prądu, a nadto na własnej produkcji możesz zarobić, sprzedając nadwyżki prądu zewnętrznym dostawcom. W przypadku instalacji fototermicznych nie musisz z kolei inwestować w materiał opałowy, a obsługa instalacji nie będzie wymagała od Ciebie żadnego wysiłku. Wybór zielonej energii ograniczy zatem Twoje wydatki i poprawi komfort życia.