fbpx


Jak uzyskać dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

Choć na przestrzeni lat koszty fotowoltaiki zmalały, wciąż mogą wydawać się dość duże dla wielu inwestorów. Jednak ekologiczne źródła energii są powszechnie propagowane, co wiąże się z różnego rodzaju formami dofinansowania na zakup instalacji.

Czyste powietrze

Jest to program skierowany do osób, które chcą wymienić nieekologiczne piece na nowe źródło ogrzewania. Beneficjentami są właściciele lub współwłaściciele domków jednorodzinnych, których dochód nie przekracza 1960 zł miesięczne w gospodarstwie jednoosobowym lub 1400 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Program obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięcia obejmującego fotowoltaikę to 25 tys. zł lub 30 tys. zł (w zależności od opcji programu). Wnioski składa się na stronie odpowiedniego WFOŚiGW lub na gov.pl.

Mój prąd 

Jest to system dotacji, dzięki któremu można było uzyskać do 50% kosztów, do kwoty 5 tys. zł za instalację fotowoltaiczną. Program okazał się dużym sukcesem, jednak drugi nabór wniosków zakończył się w grudniu 2020 roku. Na rok 2021 przewidziany jest kolejny nabór, jednak nie wiadomo, kiedy miałby ruszyć. Przeznaczone na ten cel pieniądze początkowo mają posłużyć na wnioski, których nie udało się spłacić w poprzednim roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że program dotyczy tylko istniejących instalacji, więc nie warto czekać na to, aż Mój prąd znowu ruszy.

Ulga termomodernizacyjna

Beneficjentami ulgi są właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy dokonali termomodernizacji, w tym instalacji fotowoltaicznej. Skorzystanie z niej wymaga odliczenia kwoty w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki związane z termomodernizacją. Ich łączna wysokość nie może przekroczyć 53 tys. zł dla wszystkich przedsięwzięć jednego podatnika. Ulga nie dotyczy budynków w budowie. Przedsięwzięcie musi zostać ukończone w ciągu 3 lat, bo w przeciwnym razie trzeba będzie zwrócić pieniądze.

Agroenergia

Jest to program kierowany do rolników, który ma zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane przez działalność rolniczą i jednocześnie zwiększyć udział OZE poprzez inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i elektrownie wiatrowe. Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy indywidualni, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomość od 1 do 300 ha przynajmniej raz w roku. W przypadku instalacji od 10 do 30 kW można otrzymać do 20% zwrotu kosztów maksymalnie do 15 tys. zł, a od 30 do 50 kW 13% kosztów, nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Dofinansowanie jest możliwe tylko w przypadku nowych urządzeń, które nie zostały zainstalowane przed złożeniem wniosku.

Energia Plus

Program ten kierowany jest do przedsiębiorców i ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowanie może być udzielone w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych lub dotacji do maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioski można składać elektronicznie lub przez generator wniosków do 17 grudnia 2021, ewentualnie do wyczerpania alokacji środków.